Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego

Organizatorem tegorocznej edycji nagrody są Województwo Łódzkie oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2016” ma charakter regionalny i stanowi wyróżnienie dla przedsiębiorców osiągających najlepsze efekty ekonomiczne, realizujących innowacyjne projekty oraz cieszących się uznaniem w województwie łódzkim, kraju i za granicą.

XXIV Targi Agrotechnika 2016

III miejsce dla pielnika hydraulicznego OLA – producent DOM-WID Dominik Widarski z Prandotowa. Producent otrzymał Puchar Prezesa Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Bronisława Węglewskiego oraz dyplom okolicznościowy. http://izbarolnicza.lodz.pl/content/xxiv-targi-agrotechnika-2016